Lokacija

Opština Kosjerić nalazi se u Zapadnoj Srbiji, na pola puta između Valjeva i Užica. Obuhvata gornji sliv i izvorišta reka Skrapeža i Kladorobe i širi se, ka severu, po obroncima planina Maljena i Povlena. Ka jugu širi se do planina Crnokose i Jelove Gore.

Na području opštine postoji 26 sela i grad Kosjerić. Najveći broj naselja je u rečnim dolinama, u onim delovima gde prestaju šume a počinju livade. Jedan broj sela nalazi se na nadmorskoj visini od oko 1000 metara. Kotlina u kojoj se nalazi grad nastavlja se ka jugu ka Požegi.

Grad Kosjerić nalazi se u dolini koja je na tom mestu široka i do 1 km i okružena je planinama i kroz koju protice reka Skrapež. Konfiguraciji zemlišta pečat daju planine i brežuljci sa dolinama. Planine su sa naglašeno šumskom vegetacijom i pružaju se pravcem jugo-zapad, severo-istok, u dužini od oko 3 km.

Bukovi, kako im samo ime govori, mahom su pokriveni bukovom šumom i travom. U slivu Ražanske reke ovaj deo brda je ogoljen ali kako se ide dalje, ka slivu Skrapeža nastaju bujne guste šume u jednom od najlepših krajolika u okolini Kosjerića. Dalje penjući se ka Kaoni i Divčibarama nailazimo na istoimeni izvor vode Bukovi gde se može popiti i natočiti jedna od najkvalitetnijih voda u ovom kraju, inače jako bogatom vodom.

Taorska Vrela se smatraju za najlepši izvor u kraju. Nalaze se u dolini Godljevače, u selu Taoru, i glavni su snabdevač vodom grada Kosjerića.

Komunikacije koje su osnov pozitivnih predpostavki privrednog razvoja, jesu: magistralni put Valjevo – Požega i železnička pruga Beograd – Bar, kao i ostala regionalna i lokalna putna mreža.